pic-1

 پکیج های خنک کاری

پکیج های خنک کننده، جهت گردش آب خنک کننده، برای انواع تجهیزات دوار صنعتی طراحی می شوند. به طور معمول، این سیستم ها شامل پمپ ها، مبدل های حرارتی، فیلترها، کنترل ها و ابزار دقیق هستند. سیال انتخابی، براي سیستم هاي خنک کننده در فرآیند شیمیایی، اغلب آب است. سیستم های آب خنک کننده با گردش مجدد، براي کنترل دمای سیالات فرآیند (که برای کنترل فرآیند، و دستیابی به بازده و مشخصات محصول مورد نظر ضروری است) استفاده می شوند. همچنین از این سیستم براي خنک نمودن روغن مورد استفاده در تجهیزات دوار نیز استفاده می شود. شرکت تاپکو، به عنوان یکی از طراحان و سازندگان مطرح این سیستم در کشور، کار طراحی، مهندسی ساخت و تست این پکیج ها را بر اساس نیازمندی های محصولات خود (کمپرسورهای سانتریفیوژ و رفت و برگشتی) انجام می دهد.

دانلود کاتالوگ

دانلود