مهندسی کیفیت در تاپکو

اولویت اصلی تاپکو در تمامی مراحل ساخت تجهیزات، کیفیت بوده و این مورد به هیچ عنوان تحت تاثیر مواردی چون تسریع در اجرای پروژه و یا محدودیت‌های زمانی قرار نمی‌گیرد. موفقیت تاپکو و هر سازنده‌ای، مستقیماً با کیفیت محصولات و خدماتش ارتباط دارد و به همین دلیل در طی فرآیند ساخت در این شرکت، تست‌ها و آزمون‌های مختلفی بر روی تجهیزات صورت می‌گیرد. بدین وسیله علاوه بر اطمینان‌یابی از کیفیت محصولات، مدیران تاپکو مطمئن می‌شوند که محصولات شرکت از استانداردهای بین‌المللی و همچنین استانداردهای کیفی تاپکو پیروی می‌کنند.

P2
P1

مدیریت مهندسی کیفیت (QEM) در تاپکو با توجه به تنوع وظایف به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:

کنترل کیفیت (QC)

P1

هماهنگی و بازرسی فنی (TIC)

P4

تست و اندازه گیری (T&M)

P1

تست و بازرسی در طی فرآیند ساخت

تست و بازرسی در تاپکو شامل مراحل اصلی زیر در طول فرآیند ساخت تجهیز است:

P6
P7

ابزارها و تجهیزات

تاپکو دارای ابزارها و تجهیزات زیر در زمینه‌ی کنترل کیفیت، بازرسی و تست می‌باشد:

P6
P7

مستندات و رویه‌ها

در زیر برخی از مستندات فنی، که توسط دپارتمان QEM برای هر پروژه تهیه می‌شود، عنوان شده است:

P6
P7