pic-a79dfc357777440b855735d579e14a4b.jpg pic-c82bc8f2008f4eeaa8332f60b927021c.jpg pic-352a6c36c5294e25b73941e88b005aa0.jpg
pic-1

  شرکت آهن و فولاد ارفع

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه بلوئر سانتریفیوژ برای شرکت آهن و فولاد ارفع

کارفرما شرکت آهن و فولاد ارفع
پیمانکار ایریتک
نوع تجهیز بلوئر سانتریفیوژ
استاندارد API 673
ظرفیت Nm3/hr
توان موتور 315KW
سرویس AIR BLOWER
تعداد 1