pic-5b0cf845c5084585bf9a1335297810b9.png pic-0e8c90c4fd3040d085f871792e4f0372.png
pic-1

 شرکت پتروشیمی کارون

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ از نوع کمپرسورهای دوربالای گیربکسی برای پروژه «هایکو» پتروشیمی کارون

کارفرما شرکت پتروشیمی کارون
پیمانکار شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی(EIED)
نوع تجهیز کمپرسور سانترفیوژ از نوع Integrally Geared
استاندارد API617-Chapter3
ظرفیت 4760Nm3/hr
توان موتور 90Kw
سرویس Start-up N2 Blower
تعداد 1