pic-be394813bd264bc3aecba5ff03e4a114.jpg pic-3afd8d7d630041ada4bf76fdb0f7475e.jpg pic-e804b9454bd6491c984ff349f572d72d.jpg
pic-1

 کارخانه کنستانتره سنگ آهن کاوه شرق

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه فن سانتریفیوژ برای کارخانه کنستانتره سنگ آهن کاوه شرق

کارفرما کارخانه کنستانتره سنگ آهن کاوه شرق
نوع تجهیز فن سانتریفیوژ
استاندارد API 673
ظرفیت m3/hr
توان موتور KW
سرویس Air Fan
تعداد 1