pic-1

 شرکت پتروشیمی گچساران

طراحی، مهندسی و ساخت 2 دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی برای پروژه پتروشیمی گچساران

کارفرما شرکت پتروشیمی گچساران
پیمانکار نارگان
نوع تجهیز کمپرسور رفت وبرگشتی
استاندارد API 618
ظرفیت 4200m3/hr
توان موتور 500KW
سرویس Ethylene Boil Off
تعداد 2 دستگاه