pic-1

 شرکت پتروشیمی سراج گستران رجال

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی گاز برای پروژه پتروشیمی سراج گستران رجال

کارفرما شرکت پتروشیمی سراج گستران رجال
پیمانکار شرکت فرآیند سازان پتروپالایش
نوع تجهیز کمپرسور رفت وبرگشتی
استاندارد API 618
ظرفیت 3500Nm3/hr
توان موتور 800KW
سرویس Recycle Gas Compressor
تعداد 1