pic-f25235dbc9d8428982a33bbd315d47b2.jpg pic-a62c49153a8248ef8c581238c3d98c01.jpg pic-0c35032c2a904418b428d9acc38fa532.jpg pic-a2cf07ffd2af4bd4804585e577a690fe.jpg pic-02361b77657b440e8d589f5a3d563ac6.jpg
pic-1

 شرکت فولاد قائنات

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه بلوئر سانتریفیوژ برای شرکت فولاد قائنات

کارفرما شرکت فولاد قائنات
پیمانکار ایریتک (IRITEC)
نوع تجهیز بلوئر سانتریفیوژ
استاندارد API 673
ظرفیت 181500Kg/hr
توان موتور 315KW
سرویس Air Blower
تعداد 1