متولدین خرداد تاپکو

news-5e0751d4d7.jpg

خردادی‌های تاپکو

تاپکو، صمیمانه ترین آرزوها را برای همه کارمندان متولد خرداد ماه خود ابراز می‌کند و امیدوار است که تولد آنها مملو از شادی، خنده و خاطرات زیبا باشد.


برچسب ها (کلمات کلیدی) : دانش بنیان تاپکو خرداد متولدین خرداد