برگزاری دوره آموزش فنی تجهیزات روتاری

news-d733e0f5f8.jpg

دوره آموزش فنی تجهیزات روتاری در تاپکو برگزار شد.

جهت ارتقای دانش تخصصی دپارتمان بازاریابی و فروش تاپکو، دوره آموزش فنی تجهیزات روتاری توسط یکی از مدیران فنی برگزار شد. 
شایان ذکر است معرفی انواع کمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ، اجزای آنها، ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک در صنعت، از مباحث این دوره بود.

دوره آموزش فنی1 دوره آموزش فنی2
دوره آموزش فنی3 دوره آموزش فنی4

برچسب ها (کلمات کلیدی) : فروش تجهیزات روتاری کمپرسور محوری کمپرسور سانتریفیوژ دوره آموزشی بازاریابی