5 -02 68 15 44 (021)

کمپرسور اسکرو

تاپکو با مشارکت فنی LMF اتریش، تولید و ارائه خدمات پس از فروش کمپرسورهای اسکرو را آغاز کرده است.

تاپکو با مشارکت فنی شرکت LMF اتریش نسبت به ساخت و ارائه خدمات پس از فروش کمپرسورهای اسکرو ( Screw) اقدام نموده است. این کمپرسورها بر اساس استاندارد API619 ساخته شده و تست‌های MRT آن در کارخانه تاپکو صورت می‌پذیرد. کمپرسورهای اسکرو ساخت تاپکو هم از نوع اویل فری (Oil-Free) و هم از نوع اویل اینجکت (Oil-Injected) بوده و برای هوا و انواع گازهای فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.