5 -02 68 15 44 (021)

تاپکو کیفیت

تضمین کیفیت در تاپکو

از آنجا که طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان‌ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان باشد می‌تواند سبب بهبود عملکرد سازمان شود ، در همین راستا تاپکو با استقرار واحد تضمین کیفیت در سازمان (QA) و با استفاده از دانش و تخصص پرسنل مجرب اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 مطابق با الزامات و نیازمندی‌های سازمان نموده است .

تضمین کیفیت در فرآیند بازرگانی

تاپکو جهت بهره‌مندی از دانش و تخصص شرکت‌های معتبر و متخصص در این صنعت رویه‌ای جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران شرکت، طراحی نموده که مطابق با این روش اجرایی تمامی پیمانکاران تاپکو از زمان عقد قرارداد تا تحویل محصول و همچنین بعد از آن ارزیابی و کنترل کیفی می‌شوند.

تضمین کیفیت در فرآیند طراحی

مدارک فنی مربوط به پروژه‌ها در واحد فنی-مهندسی شرکت مطابق با رویه ها و فرم‌های موجود و براساس روش اجرایی کدگذاری مستندات پروژه‌ها تهیه و به قسمت های مربوطه ارجاع داده می‌شود .
کلیه مدارک و مستندات تهیه شده در این فرآیند، مطابق با روش اجرایی فنی-مهندسی توسط افراد خبره ،کنترل شده و بعد از تصدیق و صحه‌گذاری آنها جهت ساخت ارسال می‌گردد.

تضمین کیفیت در فرآیند ساخت و تحویل محصول

تمامی مدارک و تجهیزات لازم جهت ساخت در کارخانه تاپکو، توسط پرسنل مجرب و با استفاده از دانش مشاوران و متخصصین این صنعت تهیه شده و بعد از تهیه و ارسال مدارک به کارخانه، برنامه‌های تولید تهیه شده توسط سرپرست تولید، به اپراتورها ابلاغ شده و مدیر کنترل کیفیت QC مطابق با روش اجرایی و فرم‌های تست و بازرسی QC جهت نظارت و کنترل‌های حین تولید و نهایی، اقدام نموده و نتایج را ثبت می‌نماید.
همچنین جهت انبارش صحیح و منظم کالاها و اقلام پروژه‌ها و ساماندهی آنها از اصول پیاده سازی 5S در فضای انبار استفاده شده و تمامی اقلام با توجه به کدینگ اقلام ورودی به انبار جانمایی می‌شود.
در نهایت محصول آماده شده بعد از انجام تست‌های عملکردی و تاییدکنترل کیفیت مطابق با دستورالعمل‌های موجود بسته بندی و ارسال می‌گردد.
انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج می‌نهیم و یقین داریم این اظهار نظرها و انتقادات فرصت‌های راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی است و از آن می‌توانیم برای تقویت شرکت در تمامی فضاهای کاری بهره ببریم.
از مهم‌ترین موضوعاتی که به آن باور داریم رعایت الزامات قانونی و اصول اخلاقی در مناقصات و پروژه‌ها و شفافیت کامل در پاسخگویی و ارائه اطلاعات درست و مناسب به ذینفعان است.
نسبت به رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه شرکت و مشتریان به سایرین نهایت تلاش را خواهیم کرد.
برای پیشبرد اهداف سازمان و سودآوری بیشتر از تخلفات معمول دوری کرده و همواره سعی خواهیم کرد بدون تخریب رقبا محیط رقابتی سالمی را فراهم نماییم.
توسعه فردی یکی از اصولی است که تک تک ماها برای آن تلاش خواهیم کرد و در این راستا برای تقویت خلاقیت، نوآوری و توسعه مستمر دانش خود تلاش خواهیم کرد.
در انتقال دانش و مهارت‌های خود به همکاران سخاوتمندیم و معتقدیم بهترین راه افزایش یادگیری انتقال آن به دیگران است.
از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت و سایر رفتارهای مخربی که صمیمیت و اعتماد همکاران را سست نماید پرهیز می‌کنیم و برای ارتقای فرهنگ سازمانی سازنده نهایت کوشش را به خرج خواهیم داد.
که در کنار فراهم سازی محیطی ایمن و سالم، احترام به محیط زیست و منابع انرژی این سرزمین، باور و تعهد قلبی ما به شمار می‌آید و برای حفظ و استفاده بهینه از آن نهایت تلاش‌مان را خواهیم کرد.