5 -02 68 15 44 (021)

محصولات

فن محوری (اکسیال)
فن های محوری تاپکو بر اساس استاندارد API 673 برای جابجایی حجم های بالای سیال ساخته می شوند API 673
کمپرسور اسکرو
تاپکو با مشارکت فنی LMF اتریش، تولید و ارائه خدمات پس از فروش کمپرسورهای اسکرو را آغاز کرده است. API619
تست های عملکردی
تست استند تاپکو جز اولین تست استندهای ساخته شده در کشور برای تست انواع ، فن و بلوئر و کمپرسورها
AMCA 802-ASMEPTC10
فن و بلوئر
فن ها و بلوئرهای (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 673
کمپرسور رفت و برگشتی
کمپرسورهای رفت و برگشتی برای هوا و انواع گازها براساس استاندارد API 618
پکیج های فرآیندی
طراحی و پکیجینگ انواع پمپ های فرایندی براساس استانداردهای
API 610
کمپرسور سانتریفوژ
کمپرسورهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 617