5 -02 68 15 44 (021)

طراحی معکوس و ساخت قطعات


به منظور استفاده بهینه از امکانات و همچنین تهیه قطعات مورد نیاز برای تعمیرات تجهیزات و دوار، تاپکو با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری (CMM) و بهره‌گیری از ماشین آلات خود قادر است قطعات مورد نیاز را ساخته و پس از انجام تست‌های استاندارد شامل انواع تست‌های غیرمخرب (NDT) نسبت به تحویل آنها اقدام نماید.