5 -02 68 15 44 (021)

تحویل اولین کمپرسور سانتریفوژ اتیلن ساخت داخل توسط تاپکو (تجهیز ارگ پارسیان)

 تحویل اولین کمپرسور سانتریفوژ اتیلن ساخت داخل توسط تاپکو به شرکت پتروشیمی اریاساسول که در تاریخ ۱۰ اسفند به طور کامل راه اندازی شد و در سرویس قرار گرفت.
مشخصات :
توان ۳.۷ مگاوات
سه استیج
۳۲ هزار دور بر دقیقه
فشار کاری ۳۶ بار
ظرفیت ۴۰ هزار کیلوگرم بر ساعت