5 -02 68 15 44 (021)

چشم انداز

تاپکو با اتکا به توان مهندسان ایرانی، بهره‌گیری از دانش شرکای خارجی، مشارکت با متخصصان و بهره‌برداران داخلی و کمک خداوند متعال قصد دارد به معتبرترین و قابل اتکاترین سازنده انواع توربوماشین‌ها در ایران و یکی از 5 سازنده اصلی در دنیا تبدیل شود.