5 -02 68 15 44 (021)

عرصه حضور

بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی از مشتریان تاپکو محسوب می شوند. تاپکو هم اکنون در وندور لیست (Approved Vendor List) بسیاری از شرکت های معتبر قرار دارد که برخی از آنها عبارتند از:

ردیف شرکت شماره ثبت
1 شرکت ملی نفت ایران (لیست یکپارچه جامع نفت) 10103663583
2 OIEC 10163
3 رامپکو 44156802
4  مپنا 10103663583
5 شرکت ملی صنایع مس ایران 108327
6 شرکت مناطق نفت خیز جنوب 6532
7 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 2805-3
8 کالا نفت 94353
9 شرکت نفت فلات قاره 7214
10 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد 7362
11 پتروشیمی رازی SUP-633222423
12 شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) 10842
13 شرکت پالایش نفت شیراز 12626
14 شرکت جندی شاپور HK 53
15 شرکت نفت و گاز پارس (POGC) 1323
16 پتروشیمی باختر 161
17 شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی 7035
18 پتروشیمی زاگرس 4415
19 شرکت صنعتی دریایی ایران 10003711
20 گل گهر سیرجان 513371
21 شرکت ملی گاز ایران 951
22 پالایشگاه نفت امام خمینی شازند 56485
23 پالایش نفت اصفهان  S-1529
24 مجتمع گاز پارس جنوبی 1323
25 پتروشیمی خراسان 930431
26 پتروشیمی فجر 1720
27 فولاد خوزستان 12204
28 فولاد گل گهرسیرجان 513371
29 فولاد هرمزگان 10103663583
30 فولاد ذوب آهن اصفهان