5 -02 68 15 44 (021)

اطمینان از کیفیت

از آنجا که بسیاری از تجهیزات ساخته شده توسط تاپکو در محیط‌های خاص و با شرایط کاری ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اقدامات پیشگیرانه دقیقی توسط متخصصان ما صورت می‌پذیرد تا همواره از کیفیت کار تجهیزات اطمینان حاصل شود. انجام تست‌های دوره‌ای و آزمایشات خاص، تأمین تجهیزات از تولید‌کنندگان معتبر دنیا، نظرسنجی‌های مداوم از بهره‌برداران و پایش مداوم اصول مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو از جمله اقدامات معمول در تاپکو هستند. تاپکو فعالیت‌های کیفی خود را بر پایه استاندارد BS EN ISO 9001:2008 و همچنین استاندارد CE اروپا، پایه‌گذاری نموده و بر پایش مداوم شرایط این استانداردها اهتمام می‌ورزد. در نهایت باید اشاره کرد، تاپکو محصولات خود را به گونه‌ای می‌سازد که انگار خود از آنها استفاده خواهد کرد.