5 -02 68 15 44 (021)

خدمات مهندسی توربین گاز

  •  
  1. خدمات تعمیر ماژول‌ها و قطعات روتاری و ثابت، با توجه به تامین مدارک مورد نیاز، در زنجیره شرکت تاپکو و شرکای آن، قابل انجام است.
  2. علاوه بر تعمیر قطعه، شرکت تاپکو آمادگی مهندسی معکوس و ساخت قطعات را نیز دارد. ساخت پره های ناحیه داغ و سرد، ساخت و شیت متال محفظه احتراق، ساخت دیسک های ناحیه گرم و سرد را نیز دارد.
  3. ارائه خدمات تعمیرات در بخش‌های زیر نیز از خدمات شرکای تاپکو می‌باشد.
  • اعمال پوشش های حرارتی قسمت‌های آسیب دیده
  • جوان‌سازی پره و دیسک
  • ساخت کارت‌های کنترلی