5 -02 68 15 44 (021)

خدمات مهندسی توربین گاز

  •  

خدمات تعمیر ماژول‌ها و قطعات روتاری و ثابت، با توجه به تأمین مدارک مورد نیاز، در زنجیره شرکت تاپکو و شرکای آن، قابل انجام است.
علاوه بر تعمیر قطعه، شرکت تاپکو آمادگی مهندسی معکوس و ساخت قطعات را نیز دارد. ساخت پره‌های ناحیه داغ و سرد، ساخت و شیت متال محفظه احتراق، ساخت دیسک‌های ناحیه گرم و سرد را نیز دارد.
ارائه خدمات تعمیرات در بخش‌های زیر نیز از خدمات شرکای تاپکو می‌باشد.

  • اعمال پوشش‌های حرارتی قسمت‌های آسیب دیده
  • جوان‌سازی پره و دیسک
  • ساخت کارت‌های کنترلی