5 -02 68 15 44 (021)

خدمات مهندسی توربین گاز

خدمات تعمیرات و نگهداری توربین گاز
شرکت تاپکو با بهره‌گیری از تجربه تعمیراتی موفق در زمینه توربوماشین‌ها و نیز با بهره‌گیری از شبکه قوی شرکای تجاری، خدمات تعمیرات و نگهداری توربین گاز را در در چهار بخش زیر ارائه می‌کند:
•    خدمات تعمیرات اساسی

در حال حاضر، خدمات تعمیرات اساسی برای خانواده توربین گاز MAN THM 1304 انجام می‌پذیرد.

 /directory/tapcoglobalcom/editor/Untitled.png
•    خدمات نصب و راه‌اندازی

در حال حاضر، خدمات نصبو راه‌اندازی بر روی خانواده توربین گاز MAN THM 1304 انجام می‌پذیرد. این خدمات قابل ارائه به سایر انواع توربین‌های گاز در این کلاس خواهد بود.
/directory/tapcoglobalcom/editor/2.png
•    خدمات تعمیر قطعات
خدمات تعمیر ماژول‌ها و قطعات روتاری و ثابت، با توجه به تامین مدارک مورد نیاز، در زنجیره شرکت تاپکو و شرکای آن، قابل انجام است.

علاوه بر تعمیر قطعه، شرکت تاپکو آمادگی مهندسی معکوس و ساخت قطعات را نیز دارد. ساخت پره های ناحیه داغ و سرد، ساخت و شیت متال محفظه احتراق، ساخت دیسک های ناحیه گرم و سرد را نیز دارد.
ارائه خدمات تعمیرات در بخش‌های زیر نیز از خدمات شرکای تاپکو می‌باشد.

    اعمال پوشش های حرارتی قسمت‌های آسیب دیده
    جوان‌سازی پره و دیسک
    ساخت کارت‌های کنترلی

•    خدمات مهندسی تعمیرات

شرکت تاپکو به واسطه کادر مهندسی توانمند خود، خدمات شناسایی عیب، فرآیند نویسی تعمیرات و نظارت بر تعمیرات را به عنوان بخشی از خدمات خود، در اختیار قرار می‌دهد. (تصویر مربوط به Road Map  این قسمت است)
/directory/tapcoglobalcom/editor/4.png
•    خدمات بالانسینگ