5 -02 68 15 44 (021)

با توجه به گستردگی استفاده از توربین گاز در صنایع برق و نفت و گاز ایران و با توجه به عمر ناوگان مورد استفاده، لزوم ارائه خدمات مهندسی در زمینه توربین گاز در کشور خودنمایی می‌کند. در این راستا، شرکت تاپکو با بهره‌گیری از کادر مهندسی مجرب، خدمات مهندسی برای انواع توربین‌های گاز به صورت زیر ارائه می‌دهد:

  • ارائه راهکار به جهت حل مشکلات عملکردی، کنترلی و استارت ناموفق
  • ارائه راهکار به جهت بهبود عملکرد توربین گاز
  • رفع مشکل استارت ناموفق
  • رفع مشکل عملکرد پایین در دمای هوای بالا
  • خدمات مهندسی ساخت و عدم تطابق‌ها
  • سیمولاتور موتور توربین گاز  
  • خدمات مهندسی پایش وضعیت
تصویری از سیمولاتور توربین گاز