5 -02 68 15 44 (021)

نصب و راه اندازی

تاپکو با تکیه بر توان فنی خود و شرکای کاریش اقدام به نصب و راه‌اندازی تجهیزات دوار در پلنت‌های صنعتی به صورت کامل (EPC) می‌نماید. بدین منظور این شرکت با بررسی مدارک فرآیندی و ابزار دقیق پلنت، فاز مهندسی کار را انجام داده و با انتخاب و تأمین تجهیز، تمام امور نصب و راه‌اندازی را اجرا می‌کند.