5 -02 68 15 44 (021)

نصب و راه اندازی

تاپکو با تکیه بر توان فنی خود و شرکای کاریش اقدام به نصب و راه اندازی تجهیزات دوار در پلنت های صنعتی به صورت کامل (EPC) می نماید. بدین منظور این شرکت با بررسی مدارک فرآیندی و ابزار دقیق پلنت، فاز مهندسی کار را انجام داده و با انتخاب و تامین تجهیز، تمام امور نصب و راه-اندازی را اجرا می کند

/directory/tapcoglobalcom/editor/WhatsApp-Image-2019-01-24-at-12.20.13.jpg