5 -02 68 15 44 (021)

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفـت، گـاز، پـالایش و پتروشیـمی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از غرفه شرکت تاپکو بازدید کرد. وزیر نفت نیز در این دیدار، ایشان را همراهی می‌کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفتگوی کوتاهی با مهندس الوندی مدیرعامل شرکت داشتند. در این گفتگو ، در مورد روند کار تولید تجهیزات و فرآورده‌ها، مسائل و مشکلات  شرکت صحبت شد.