5 -02 68 15 44 (021)

مقالات

کارفرماها و واحدهای صنعتی سالانه هزار میلیارد دلار به دلیل 
خرابی ماشین آلات از دست می‌دهند

 

مطالعات انجام شده توسط شرکت Senseye (انجمن مدیریت پیشتاز سلامت ماشین‌آلات) روی شرکت‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد این شرکت‌های بزرگ ماهانه 27 ساعت را به دلیل خرابی‌های برنامه‌ریزی نشده از دست می‌دهند و بطور متوسط هزینه‌ای در حدود 532،000 دلار برای هر ساعت خرابی ضرر می‌کنند.
مطالعات انجام شده توسط شرکت Senseye (انجمن مدیریت پیشتاز سلامت ماشین‌آلات) روی شرکت‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد تاسیسات بزرگ ماهانه 27 ساعت را به دلیل خرابی‌های برنامه‌ریزی نشده از دست می‌دهند و بطور متوسط هزینه‌ای در حدود 532،000 دلار برای هر ساعت خرابی ضرر می‌کنند که در مجموع این خسارات 3.3 میلیون ساعت تولید به ارزش 864 میلیارد دلار در سال در سراسر شرکت های عضو لیست Global Furtune500  برآورد شده است.   

گزارش The True Cost Of Downtime یافته‌های حاصل از مطالعه روی 72 شرکت صنعتی و تولیدی چند ملیتی را به اشتراک می‌گذارد. این گزارش نشان می‌دهد که به طور متوسط، کارخانه‌های بزرگ سالانه 323 ساعت تولید را از دست می‌دهند. میانگین هزینه‌ی درآمد از دست رفته، مجازات‌های مالی، ساعت بیکاری کارمندان و خطوط راه‌اندازی مجدد 532 هزار دلار در ساعت و سالانه بالغ بر 172 میلیون دلار در هر کارخانه است! 
الکساندر هیل، استراتژیست ارشد جهانی در سازمان senseye می‌گویید: "تعطیلی برنامه‌ریزی نشده معضلی در بخش صنعت می‌باشد." وقتی که خطوط تولید ماشین آلات گران قیمت غیرفعال می‌شوند، سازمان ها درآمد خود را متوقف می‌کنند و این سرمایه گذاری‌ها به جای درآمدزایی شروع به هزینه‌زایی می‌کنند.
بیشترین میزان خرابی برنامه‌ریزی نشده در بخش خودرو بوده است،جایی که کارخانه‌ها به طور متوسط 29ساعت تولید در ماه با هزینه 1.3 میلیون دلار در ساعت از دست می‌دهند.
در نتیجه، تخمین زده می‌شود تولید‌کنندگان خودرو و قطعات خودرو سالانه 557 میلیارد دلار و 414800 ساعت ضررمی‌کنند. به همین دلیل 67 درصد از شرکت‌های خودرو سازی اعلام کردند اکنون تعمیرات و نگهداری‌های برنامه‌ریزی شده به یک هدف استراتژیک برای آنها تبدیل شده است.
تولیدکنندگان کالاهای تند مصرف (FMCG) و کالاهای بسته‌بندی مصرفی (CPG) 25 ساعت در ماه به دلیل خرابی برنامه‌ریزی نشده با هزینه 23600 دلار در ساعت ضرر می‌کنند.این میزان به 1.5 میلیون ساعت و زیان 35 میلیارد دلار در سال می‌رسد. 75 درصد از شرکت های FMCG گزارش دادند که تعمیرات و نگهداری‌های برنامه‌ریزی شده یک اقدام استراتژیک است. 
معادن، فلزات و سایر شرکت‌های صنعتی سنگین 23 ساعت در ماه زمان تولید خود را به دلیل خرابی ماشین‌آلات با هزینه 187500 دلار در ساعت از دست می‌دهند. این میزان معادل 1.2 میلیون ساعت تعطیلی برنامه‌ریزی نشده در سال است که مجموعا 225 میلیارد دلار هزینه دارد. 60 درصد از شرکت‌های صنعتی سنگین، تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده را در اولویت استراتژیک خود قرار داده‌اند.   
تولید‌کنندگان نفت و گاز به طور متوسط 32 ساعت تعطیلی برنامه‌ریزی نشده با هزینه 220 هزار دلار بالغ بر 84 میلیون دلار برای هر تاسیسات متحمل می‌شوند. تنها در پالایشگاه‌ها، خسارت 47 میلیارد دلار از 213000 ساعت کارکرد تخمین زده می‌شود.
82 درصد از پاسخگویان نفت و گاز گفتند که با اهمیت‌ترین بخش از همه‌ی بخش‌های مورد بررسی، تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده است که بعنوان یک هدف استراتژیک باید مد نظر قرار بگیرد.
مطالعات Senseye همچنین نشان داده است که بیش از دو سوم سازمان‌های صنعتی بزرگ، تعمیر ونگهداری برنامه‌ریزی شده را به عنوان یک هدف استراتژیک در نظر گرفته‌اند و یک پنجم تیم تعمیر و نگهداری خود را برای پیش‌بینی تعمیر و نگهداری جهت کنترل و رهبری این چالش به کارگمارده‌اند. 51 درصد از سازمان‌ها اعلام نمودند که قبلا برخی از شرایط را کنترل کرده‌اند و 87 درصد آنها حداقل برخی از داده‌هایی را که می‌توانند برای پشتیبانی از پیش‌بینی استفاده شود، جمع‌آوری‌کرده‌اند.