5 -02 68 15 44 (021)

تعمیرات و خدمات پس از فروش آموزش علمی

از جمله خدمات مهم شرکت، ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه مباحث مختلفی همچون تعمیر و نگهداری، نصب و راه اندازی، معرفی و عیب یابی و ... است. ارائه نرم افزارهای آموزشی معتبر و برگزاری سمینارهای آموزشی با حضور مدرسان خارجی، از دیگر توانمندیهای تاپکو می باشد.
شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، ضمن شناخت نحوه عملکرد اجزاء و ساختمان داخلی تجهیزات دوار، با رو شهای عیب یابی سیستماتیک تجهیزات و رفع عیوب، تعمیرات پیشگیرانه،روشهای نگهداری و اپراتوری، نحوه باز و بست قطعات و الزامات استانداردهای مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات دوار آشنا می شوند.